Knowledge & Maintenance

ทำเงินไหลลื่น..ต้องดูแลเครื่องรับเหรียญ ทุกครั้งที่เข้าเติมสินค้า นอกจากตรวจดูสภาพตู้ ในเรื่องการจ่ายสินค้า น้ำ-ไฟ แล้ว สิ่งทีไม่ควรลืม คือการเช็คการทำงานของเครื่องรับเหรียญทั้งการรับ การทอน การทำความสะอาด และสิ่งของกีดขวางทางเดินเหรียญ หัวข้อห...
Read More →