วางบริการฟรี ตู้จำหน่ายสินค้า 108 Vending สำหรับลูกค้าที่มีทำเลและมีจำนวนพนักงานมากพอ
สามารถติดต่อได้ที่ : คุณธีระ 086-9896640, คุณ ดวงพร 081-3463299, คุณ อรดี 089-5135409, คุณ รังสิมา 089-6924699, คุณ คเณศร์ 089-1065099, คุณวันทนา 089-5082794, คุณอุดร 085-0756750

1.ทางบริษัทฯ นำตู้ไปติดตั้งให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ เพื่อนำสินค้าไปเติมภายในตู้ และดูแลทำความสะอาด
เพื่อให้ตู้มีประสิทธิภาพในการให้บริการสินค้าตลอดเวลา

2.ทางสถานที่ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตู้ แต่ในกรณีมีอุบัติเหตุ หรือตู้ขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้โปรดรีบแจ้งแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ
– แบบสวัสดิการ
กรณีสถานที่ติดตั้งตู้ในแบบราคาสวัสดิการ ทางบริษัทฯจะไม่มีผลตอบแทนให้ทางสถานที่ แต่เราจะขายสินค้าในราคาพิเศษ โดยสถานที่เป็นผู้จัดเตรียมปลั๊กไฟฟ้า
กราวด์และท่อน้ำ( บางตู้ต้องใช้) ให้ ณ บริเวณจุดตั้งตู้
– แบบมีผลตอบแทน
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์หรือเงินชดเชยการใช้พื้นที่ จากยอดขายสินค้าภายในตู้ หรือเหมาจ่ายค่าไฟฟ้า