ตัวแทนจำหน่ายตู้ ให้บริการวางตู้แบบอิสระ ไม่ได้เป็นผู้แทนให้บริการของ 108 Vending
1. จังหวัดเชียงใหม่
หจก. ปัญญาทรัพย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ติดต่อ คุณคงเด่น กรกาญจนารักษ์ 081-883-8240
e-mail :kongden@hotmail.com

2. จังหวัดลำพูน
บริษัท นพดลพานิช จำกัด ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง จ. เชียงใหม่
โทร. 081-9983003, 053-240377

3. จังหวัดสงขลา
บริษัท ดารุฉะเบฟ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
โทร. 074-501501, 081-8975655
E-mail :pakawat@ngvpower.co.th