• บริการให้เช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ SUN108 เรามีตู้ใช้แล้ว และตู้ใหม่ให้เช่าใช้บริการนอกสถานที่ในโอกาสต่างๆ ในอัตราที่แตกต่างกัน
เช่น งานออกบู้ธ, งานอีเว้นท์, งานเปิดตัวสินค้า, พร็อพประกอบฉาก ซึ่งมีบริการให้เช่าทั้งระยะสั้น และยาว

สนใจ สอบถามข้อมูลได้ที่ :
คุณธีระ 086-9896640, คุณ ดวงพร 081-3463299, คุณ อรดี 089-5135409 , คุณ รังสิมา 089-6924699 , คุณ คเณศร์ 089-1065099, คุณวันทนา 089-5082794, คุณอุดร 085-0756750